تعلق نداشتن کارت های یاس دیجی

  • مشتریان محترم  کارت های صادره به نام تجاری یاس دیجی مربوط به شرکت خدمات کالای یاس و فروشگاههای زنجیره ای یاس نمی باشد، لطفا از مراجعه حضوری و تماس تلفنی به فروشگاههای یاس خودداری فرمائید.

تعلق نداشتن کارت های یاس دیجی

دیدگاه ها (0)

پشتیبانی
پشتیبانی