پیشنهاد ملک (مشارکت)

قابل توجه مالکان محترم؛

جهت شروع همکاری، ملک پیشنهادی باید حتماً تمام شرایط زیر را احراز نماید:

۱) مساحت خالص سطح فروش حداقل ۳۰۰ مترمربع در یک طبقه (غیرطبقاتی و به صورت مسطح)

۲) دارا بودن پایان کار

۳) دارای کاربری تجاری

۴) روستایی نباشد

۵) در رهن بانک و یا در بازداشت نباشد

۶) سهل البیع باشد (ارزیابی بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است)

۷) باید ۶ دانگ باشد

۸) مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش مناسب

۹) دارای تمامی انشعابات مورد نیاز آب، برق (حداقل یک انشعاب سه فاز ۳۲ آمپر و یک انشعاب تک فاز ۲۵ آمپر(و گاز شهری) 

۱۰) مالکیت ملک (داشتن سند یا مبایعهنامه) و یا اجارهنامه با مدت اعتبار حداقل ۳ سال و یا سرقفلی (با رعایت قانون موجر و مستأجر) با رضایت مالک 

۱۱) بر حداقل ۶ متر و ارتفاع سقف حداقل ۳ متر 

۱۲) انبار با درب مجزا از درب ورود و خروج فروشگاه، مساحت حداقل ۵۰ مترمربع، حداقل عرض ۵ متر و حداقل ارتفاع ۳ متر 

۱۳) حداکثر اختلاف ارتفاع با سطح خیابان ۵۰ سانتی متر؛ در صورت وجود اختلاف سطح وجود رمپ با شیب حداکثر ۲۰

۱۴) ملک باید در نقطه های از شهر با تراکم مسکونی مناسب باشد

۱۵) ملک بدون بنا قابل پذیرش نمی­باشد

 در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست متقاضی محترم قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.

افراد علاقمند و واجدین شرایط می‌توانند درخواست خود را جهت بررسی اولیه به آدرس

moosavi@yaasonline.com

ارسال نمایند.

پیشنهاد ملک (مشارکت)

دیدگاه ها (0)

پشتیبانی
پشتیبانی