قوانین برگشت کالا

قوانین برگشت کالا

همراه داشتن فاکتور خرید در زمان برگشت کالا الزامی می باشد .

  1. مدت زمان برگشت کالا حداکثر ۴۸ ساعت پس از تاریخ صدور فاکتور خرید می باشد.
  2. پس از سپری شدن مدت زمان انقضای کالا، امکان برگشت کالا وجود نخواهد داشت.

کالاهای زیر قابل عودت نمی باشد:

  • مواد پروتئینی، گوشتی و منجمد
  • کالاهای آرایشی و بهداشتی
  • نان و انواع خشکبار
  • لباسهای مجلسی، زیر و شنا
  • وسایل سبک و سنگین برقی
  •  مجله، نشریه و سایر مواردی که قابل تکثیر می باشند مانند کتاب، سی دی و …
پشتیبانی
پشتیبانی